Publicitaire ondersteuning

Wilt u in Nederland publicitaire aandacht vestigen op een kunstproject uit Israël? Dan wijzen wij u graag door naar de redactie van Crescas: XXXXXX.
Crescas biedt een overzichtelijke culturele agenda en een wekelijkse nieuwsbrief met o.a. tips voor kunst en cultuur uit Israël.

U kunt ook eventueel informatie delen via onze Facebookpagina.

Voor Israëlische kunstenaars posten wij incidenteel posten op een aparte ‘KUNSTENISRAËL Opportunities’ Facebookpagina, met informatie over audities, beurzen en residenties.

 

Financiële ondersteuning

Van 2011 tot medio 2016 bood KUNSTENISRAËL incidenteel subsidies aan kunstinstellingen die Israëlische kunstenaars in Nederland presenteerden. Vanaf medio 2016 verstrekken wij geen subsidies maar proberen wij als ‘matchmaker’ tussen projecten en particuliere sponsors te bemiddelen.

Incidenteel organiseert KUNSTENISRAËL pitch-sessies waarin enkele projecten worden voorgelegd aan een groep potentiële sponsoren. Deelname aan deze sessies geschiedt uitsluitend op basis van een uitnodiging.

Heeft uw project financiële steun nodig? Mail ons een korte beschrijving. Wij houden u dan op de hoogte of uw project mogelijkerwijs in aanmerking komt voor een pitch-sessie, of wellicht kunnen we u in contact brengen fondsen waarvan de doelstellingen aansluiten bij uw project.