Het doel van KUNSTENISRAËL is het onder de aandacht brengen van Israëlische kunst bij een ​​zo breed mogelijk Nederlands publiek. Van 2011 tot medio 2016 bood KUNSTENISRAËL incidenteel subsidies aan kunstinstellingen die Israëlische kunstenaars in Nederland presenteerden. Vanaf medio 2016 verschuift deze focus. KUNSTENISRAËL verstrekt voortaan geen subsidies meer, maar heeft wel de rol van ‘matchmaker’ aangenomen, zodat we kunnen bemiddelen tussen projecten en particuliere sponsors. Twee keer per jaar organiseert KUNSTENISRAËL pitch-sessies waarin enkele projecten worden voorgelegd aan een groep potentiële sponsoren. Deelname aan deze sessies geschiedt uitsluitend op basis van een uitnodiging.

Heeft uw project financiële steun nodig? Stuur dan een korte beschrijving en de geschatte begroting aan ons per e-mail. Wij houden u dan op de hoogte of uw project mogelijkerwijs in aanmerking komt voor een pitch-sessie, of wellicht kunnen we u in contact brengen fondsen waarvan de doelstellingen aansluiten bij uw project. Verder onderhouden wij een aparte Facebook-pagina voor kunstenaars uit Israël, met actuele berichten over audities, subsidies en residenties. Zie ook onze links-pagina voor meer tips.

2011.10.003 The Gatewatcher - kleiner 4 kopie