Van 2011 tot medio 2016 bood KUNSTENISRAËL incidenteel subsidies aan kunstinstellingen die Israëlische kunstenaars in Nederland presenteerden. Vanaf medio 2016 verstrekken wij geen subsidies maar proberen wij als ‘matchmaker’ tussen projecten en particuliere sponsors te bemiddelen.

Incidenteel organiseert KUNSTENISRAËL pitch-sessies waarin enkele projecten worden voorgelegd aan een groep potentiële sponsoren. Deelname aan deze sessies geschiedt uitsluitend op basis van een uitnodiging.

Heeft uw project financiële steun nodig? Mail ons een korte beschrijving. Wij houden u dan op de hoogte of uw project mogelijkerwijs in aanmerking komt voor een pitch-sessie, of wellicht kunnen we u in contact brengen fondsen waarvan de doelstellingen aansluiten bij uw project.

Verder onderhouden wij een aparte Facebook-pagina voor kunstenaars uit Israël, met actuele berichten over audities, subsidies en residenties. Zie ook onze links-pagina voor meer tips.