Indrukken

Enige enthousiaste reacties van de museumcuratoren na hun reis naar Israël:

Edwin Jacobs, Centraal Museum, Utrecht
– ‘Ik heb de reis ervaren als een levensles. Een geweldige ervaring.’
-‘Je zou deze reis bijna verplicht moeten stellen aan iedereen die zich hier serieus met kunst en cultuur bezighoudt.’

Bas Vroege, Paradox, Edam
– ‘Het zijn de eerste kleine en substantiële resultaten van een heel positieve kennismaking: Israël en Israëlische kunstenaars staan nadrukkelijk op het netvlies, bij de planning en/of research voor relevante nieuwe projecten zal Israëlische kunst altijd worden meegewogen.’

Hendrik Folkerts, Stedelijk Museum, Amsterdam
– ‘De reis heeft mijn horizon als curator zeer verbreed, door de mogelijkheid te bieden om kennis te nemen van de Israëlische kunstwereld, het politieke landschap van Israël/Palestina en het netwerk van kunstenaars, curatoren en critici van Artis & KUNSTENISRAËL. Daarnaast was ook de uitwisseling met de andere curatoren tijdens de reis zeer productief en zijn er blijvende allianties gesmeed.’

Hilde de Bruijn, Cobra Museum, Amstelveen
– ‘De reis heeft mij enorm geïnspireerd. In mijn werk voor het museum probeer ik zoveel mogelijk projecten met hedendaagse kunstenaars tot stand te brengen die in dialoog met onze context ontstaan en met het geëngageerde karakter van Cobra. De reis naar Israël onderstreepte voor mij het belang van een geëngageerde praktijk en heeft daarin ook sterke voorbeelden naar voren gebracht, zoals bijvoorbeeld de Salamanca groep, waar ik ook graag eens mee zou willen werken.’
– ‘Je hebt als curator een soort archief in je hoofd.Daar zijn nu tal van Israëlische kunstenaars en vertegenwoordigers van musea bij gekomen. En verder realiseer ik me vooral dat de complexiteit van Israël vele malen overweldigender is dan ik vooraf had gedacht.’

Yvonne Ploum, Armando Museum, Utrecht
– ‘De reis heeft de ogen geopend voor de rijkdom van de Israëlische kunst.’
– ‘De reis heeft een grote rol gespeeld. Zoals ik al aangaf opende de reis de ogen voor de kunst van Israël. Daarnaast heeft het mij ook heel veel geleerd over de urgentie van de kunst en de rol die de kunst kan spelen bij de dialoog tussen volken en mensen en bij het vormgeven aan positieve maatschappelijke ontwikkelingen.. Dat inspireert mij des te meer bij mijn dagelijkse werk: de urgentie van kunst steeds weer opnieuw duidelijk te maken.’

Hripsimé Visser, Stedelijk Museum, Amsterdam
– ‘In algemene zin was het bijzonder de ‘struggle’ te voelen binnen een cultuur die zowel dichtbij is als anders en complex door zijn context.’
– ‘Er zijn verschillende kunstenaars die mij zeer interesseren.’

Jacqueline Grandjean, Oude Kerk, Amsterdam
– ‘Als mens en als curator was deze reis onvergetelijk. Zij stelde me in staat de wereld vanuit een ander perspectief nader in kaart te brengen en zo de complexiteit van Israël te bezien als pars pro toto voor ons universum.’

Bernadette van Woerkom, Joods Historisch Museum, Amsterdam
– ‘Hoewel het terrein van de hedendaagse Israëlische kunst en fotografie mij niet onbekend is, was ook voor mij de reis een verrassende eye opener wat betreft de enorme diversiteit, veelzijdigheid en kwaliteit van het aanbod.’
– ‘In het bijzonder heeft mij het grote politieke en sociale engagement van veel kunstenaars in Israël getroffen, en het gevoel van urgentie en noodzaak.’
– ‘Door alles wat ik heb gezien en gehoord ben ik zeker geïnspireerd om in de toekomst de ontwikkelingen in de Israëlische kunst en fotografie nauwlettender te volgen en met collega’s mogelijkheden voor exposities te bespreken en te onderzoeken.’

Dominic van den Boogerd, directeur De Ateliers, Amsterdam
– ‘Na de reis heb ik mijn collega’s (voornamelijk (inter)nationale kunstenaars) uitgebreid ingelicht over mijn ervaringen met de hedendaagse kunst in Israël. Het was voor mij persoonlijk zeer leerzaam en dat heeft effect gehad op onze beoordeling van aanmeldingen. Eén van de Israëlische kunstenaars die ik in Tel Aviv heb ontmoet heeft later een kennismakingsbezoek gebracht aan De Ateliers.Voor de lezingenserie van najaar 2015 heb ik een Israëlische kunstenaar uitgenodigd.’

Alessandra Laitempergher, Museum Beelden aan Zee, Den Haag
– ‘Ik ben ik ervan overtuigd dat deze reis wederzijdse kansen biedt. Het is een unieke kans voor curatoren en museumprofessionals om feeling te krijgen met de kunstscene in Israël, en biedt de mogelijkheid om en op een informele manier kennis te maken met kunstenaars van alle leeftijd en en disciplines. Zo een reis geeft een goed beeld van de hedendaagse kunst in een hele korte tijd zonder enige ‘filter’. Je zou anders jaren hierover doen als kunsthistoricus en curator. Daarnaast bieden de informele setting en de kleine groepen de kans om meteen in diepgaande gesprekken te duiken. Aan de andere kant biedt de kunstenaars niet allen de mogelijkheid om hun netwerk uit te breiden met uitstekende contacten, maar ze worden meteen daarna zichtbaar in Nederland, als niet direct met een tentoonstelling, via de social media. Sinds jullie deze reizen organiseren is de Israëlische hedendaagse kunst geen abstract begrip meer. En dit lijkt me een zeer belangrijk resultaat. Wat de reis naar Israël Beelden aan Zee me verder heeft gebracht is het idee om structureel een podium te bieden aan Israëlische kunstenaars.’

Nanda Janssen (onafhankelijk curator en schrijver bij o.a. Metropolis M, Kunstbeeld, Zérodeux, Museum Arnhem, Nest en 21rozendaal)
– ‘Ik vond het een zeer professioneel georganiseerde reis. Ronit had duidelijk een aantal lijnen in het programma uitgezet en kunstenaars om verschillende redenen uitgenodigd, niet alleen om hun werk, maar ook hun houding, culturele achtergrond e.d. Mijn bevinding was dat Israël een nog complexer land is dan ik van tevoren dacht. Er zijn veel grijskleuren, mengvormen en mengvormen van mengvormen qua politieke en sociale opvattingen en culturele achtergronden. Deze reis heeft voor mij Israël op de kaart gezet. Daarvoor liep ik er met een boog omheen omdat ik niet wist waar te beginnen. Door deze reis ben ik me erin gaan verdiepen, van tevoren al, en nu ik terug ben, bekijk ik nog steeds documentaires en lees ik erover.’

Katja Weitering, Museum Catharijneconvent, Utrecht
– ‘Deze ervaring heeft mijn denken over religie, cultuur, identiteit en plaats ingrijpend veranderd en gestimuleerd. De impact van deze reis zal nog een lange tijd nawerken. Ronit is een gedroomde leider en gids. Ze heeft op scherpe en geduldige wijze ons als het ware ‘ingewijd’ in de veelzijdigheid en het complexe karakter van Israël. De geselecteerde kunstenaars waren van hoog niveau. Door de gesprekken met hen hebben wij een breder en rijker perspectief op hedendaagse kunst in een internationale context gekregen.’

Meta Knol, Lakenhal, Leiden schreef een uitgebreid verslag over haar ervaringen. Een fragment hieruit, over een bezoek aan de kunstenares Noa Yekutieli (afgebeeld): ‘In haar atelier in Tel Aviv hangt een vierluik uit de serie ‘Summer 2014’. Het viervoudige beeld, dat met een stanleymes met eindeloos geduld uit 180 grams zwart papier is gesneden, is gebaseerd op een krantenfoto van de laatste Gaza-oorlog (2014), waarop een door raketinslagen verwoest huis te zien is. Noa vertelt dat zij met deze reeks werken een vorm tracht te vinden voor de hulpeloosheid die zij voelde tijdens deze dagen vol geweld; het bewerken van het beeld valt samen met de emotionele verwerking van het trauma. Dat geldt voor meer kunstenaars die we bezoeken.’ … ‘Veel van de werken die we zien, dragen deze toch enigszins oncomfortabele combinatie van ethiek en esthetiek in zich. Ze roepen een complexe kluwen van gevoelens op, van verlies, machteloosheid, empathie en soms ook hoop.’

Lennard Dost, Nieuwe Vide, Haarlem
– ‘Het was een waar genoegen, om samen met een leuke groep mensen het land en diens kunst te bekijken. Een dense, maar goed programma, met vele mooie introducties en interessante verhalen, ideeën en mensen. (…) In de toekomst zullen er zeker nog goede dingen uit de gelegde relaties voortkomen. Voor nu zijn het de contacten. (…) Wij allen waren positief onder de indruk van alle ontmoetingen en het fijne onderkomen. Ons heeft aan niets ontbroken. Dank daarvoor.’