KUNSTENISRAËL maakt mogelijkTHE GATEWATCHER

28-04-12 t/m 27-05-12  Arti et Amicitiae, Amsterdam

De tentoonstelling The Gatewatcher onderzoekt de grenzen van gender in de westerse cultuur. De hedendaagse kunstwerken op de expositie stellen vragen over de bepaling van seksuele identiteit en ze stellen ter discussie waarom vervaging van de gender-grenzen als dreigend wordt ervaren. Wat is de plaats van uiterlijke kenmerken die in de moderne maatschappij worden verbonden met een gegeven seksuele identiteit? Waarom komt er een afwijzing of zelfs een gewelddadige reactie als grenzen worden overschreden? Zijn het de kleren of de gebaren of andere kenmerken, die met hetandere worden verbonden, die ons vrees aanjagen? Het opzoeken van de grenzen van gender staat niet hoog op de agenda in vergelijking met andere dringende existentiële zaken. Desondanks raakt het aan kwesties van moraliteit, religie en recht, die sociale en culturele implicaties hebben voor ons leven van alledag.
De tentoonstelling besteedt aandacht aan kunstenaars uit verschillende landen, van wie de beelden, foto’s en video’s de heersende gender-grenzen overschrijden, doordat ze gebruik maken van uiterlijke kenmerken van de andere sekse zoals kleding- en gedragscodes.

Curator: Ronit Eden