KUNSTENISRAËL ondersteunt de presentatie van  Israëlische kunst en kunstenaars voor een breed publiek in Nederland. Dit doen wij op verschillende manieren. Zo organiseren wij een concertserie met 25 concerten per jaar en initiëren wij jaarlijks twee onderzoeksreizen naar Israël voor Nederlandse curatoren. Tijdens deze conservatorenreizen vinden bijzondere ontmoetingen plaats tussen curatoren/museumdirecteuren en kunstenaars in hun eigen ateliers. Wij vervullen daarnaast ook een adviserende rol. Door ons brede netwerk zijn wij in staat raad te geven over mogelijkheden op het gebied van financiële ondersteuning. Zowel kunstenaars uit Israël als Nederlandse culturele instellingen, die kunst uit Israël willen presenteren, kunnen voor dergelijk advies een beroep op ons doen. Ten slotte beschikken wij over een scala aan publicitaire middellen om Israëlische kunst in Nederland te promoten. Sinds 2011 heeft onze stichting een indrukwekkend dossier opgebouwd van de projecten die o.a. door onze hulp gerealiseerd hebben kunnen worden. Kijk voor meer informatie in ons archief.

picture Paul Sixta Love-ism-sm kopie