Vacatures: bestuursleden Stichting KUNSTENISRAËL

KUNSTENISRAËL is een onafhankelijke stichting die, in samenwerking met culturele instellingen, het Nederlandse publiek in contact brengt met een breed spectrum van kunst uit Israël. Dans, beeldende kunst, muziek, literatuur en film komen hierbij aan bod. KUNSTENISRAËL werkt zonder enig politiek of religieus oogmerk.

Sinds 2011 heeft KUNSTENISRAËL Israëlische kunst prominent op de Nederlandse kaart gezet en meer dan 300 presentaties georganiseerd of er aan bijgedragen. De efficiënte organisatie, bestaande uit een minimum aan betaalde deeltijdkrachten en vele vrijwilligers, brengt enorm veel Israëlische kunst onder de aandacht van een breed Nederlands publiek middels publiciteit. Om de kennis en zichtbaarheid van beeldende kunst uit Israël in Nederlandse musea te vergroten organiseert de Stichting ook reizen voor museumprofessionals. Ook organiseert de Stichting een concertreeks met muziek van diverse genres.

Vanaf het eerste uur hebben de huidige bestuursleden meegewerkt aan het succes van KUNSTENISRAËL. Na acht jaar vinden zij het een geschikt moment om ruimte te maken voor een nieuwe generatie bestuurders. De Code Cultural Governance, die KUNSTENISRAËL onderschrijft, vraagt ook om opvolging. In haar streven de bekendheid van Israëlische kunst(enaars) in Nederland te vergroten is Stichting KUNSTENISRAËL op zoek naar nieuwe

Bestuursleden

Het nieuwe bestuur wordt actief betrokken bij het werk van de Stichting. Diverse taken zijn echter al bij diverse teamleden ondergebracht, waaronder boekhouding, het managen van de online agenda, het bijhouden van de website (www.kunstenisrael.nl) en twee Facebookpagina’s en het schrijven en redigeren van de maandelijkse digitale nieuwsbrief (ca. 12.000 abonnees, in Nederlands- en Engelstalige edities).

Het bestuur wordt m.n. verantwoordelijk voor de scheppende voorwaarden van de activiteiten, namelijk het regelen van de financiering. Bestuurders worden geacht zich in te zetten om, van fondsen en een breed netwerk aan donateurs, gelden te werven om bovengenoemde projecten te financieren. KUNSTENISRAËL wil haar doelstelling blijven realiseren zonder enige publieke financiering; zij heeft ruim honderd donateurs die het werk van de Stichting ondersteunen; dit aantal moet echter groeien.

Bestuurders denken mee over de inhoud van het programma-aanbod en over mogelijke samenwerkingspartners in Nederland. Elk bestuurder fungeert als ‘ambassadeur’ van de Stichting en als visitekaartje van de kunsten uit Israël.

Bestuursleden van KUNSTENISRAËL moeten
• affiniteit hebben met Israël
• de betekenis onderschrijven van het laten zien/horen van dat wat de Israëlische samenleving voortbrengt op het gebied van cultuur
• de bijdrage waarderen van kunstuitingen aan de beeldvorming over het land, ongeacht religieuze of politieke voorkeuren
• bereid zijn een inspanning te leveren om de benodigde financiële middelen te verwerven dan wel het leggen van contacten en het aanboren van potentiële gevers uit eigen netwerk.

Gegeven de opdracht en werkwijze is los van het bovenstaande punten een samenstelling van het bestuur gewenst met de volgende ervaring:
• algemene juridische ervaring
• financiële kennis van zaken t.b.v. fondsenwerving, budgettering en (jaar)verslaglegging
• marketing en communicatie t.b.v. het effectief benaderen van de diverse doelgroepen t.w. publiek, vrienden van de Stichting, fondsen en nieuwe donateurs.

Reageren
Interesse? Wendt u zich dan tot de directeur van KUNSTENISRAËL, dhr. Ken Gould, per e-mail: gould@kunstenisrael.nl. Voor vragen kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen via 06 4018 9977. Graag ontvangen wij uw reactie uiterlijk 30 november 2019.

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan deel uitmaken van de procedure bij aanname.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Een PDF-versie van deze aankondiging is beschikbaar via deze link.