Missie

KUNSTENISRAËL geeft ondersteuning aan presentaties in Nederland van kunst uit Israël in al haar veelzijdige vormen, opdat het Nederlandse publiek Israëlische kunst met een open vizier kan ondergaan en waarderen. KUNSTENISRAËL fungeert als onafhankelijke bruggenbouwer voor kunstenaars en kunstprofessionals uit Israël – ongeacht religie, ras, etniciteit of politieke voorkeur – die creatieve risico’s nemen en uitdagingen aangaan in hun werk.

Visie

KUNSTENISRAËL genereert aandacht voor Israëlische kunst door in samenwerking met Nederlandse culturele podia, musea en andere instellingen de brede diversiteit van deze kunst te presenteren aan het publiek. Wij streven naar een vanzelfsprekende en prominente plek voor Israëlische kunst in de Nederlandse kunstwereld, in alle kunstgenres. Wij doen dit niet alleen omdat Israëlische kunst tot de wereldtop behoort, maar ook omdat verbeelding de kracht heeft om het alledaagse te overstijgen. Kunst kweekt begrip en draagt bij aan een genuanceerde kijk op een complexe wereld. Als voorvechter van artistieke excellentie en diversiteit, onderstreept KUNSTENISRAËL de vrijheid van meningsuiting en van expressie.

Werkwijze

Deze doelen realiseren wij door het faciliteren van financiële en publicitaire steun aan Israëlische kunstpresentaties in Nederland, vaak in samenwerking met andere organisaties. Ook organiseren wij eigen projecten, waaronder een concertserie. Wij werken onafhankelijk van elke overheidsfinanciering en zijn niet aangesloten bij een politieke partij of platform. KUNSTENISRAËL ontvangt financiering van fondsen en particulieren en door middel van inkomsten, zoals kaartverkoop.