ANBI

KUNSTENISRAËL is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en biedt hierdoor verschillende belastingvoordelen. Voor meer informatie, bezoek de website van de belastingdienst

Vanaf 1 januari 2014 moeten ANBI’s op de eigen internetsite de volgende gegevens publiceren:
  • de naam van de instelling: ‘Stichting Nederlands Fonds voor Israëlische Cultuur (NFIC)’; ook bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als ‘KUNSTENISRAËL’. KvK-nummer: 52585816.
  • het RSIN/fiscaal (BTW) nummer: 8505.11.732.B.01
  • de contactgegevens: zie hier
  • de doelstelling: zie hier
  • het beleidsplan: zie hier
  • de bestuurssamenstelling: zie hier
  • het beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen geen beloning. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Waar mogelijk worden onbetaalde vrijwilligers ingezet. ZZP’ers worden per project (bijv. bij het organiseren van concerten) op factuurbasis betaald.
  • een verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie hier over de conservatorenreizen en hier voor een overzicht van kunstpresentaties die wij mogelijk hebben gemaakt.
  • een financiële verantwoording: zie hier