KUNSTENISRAËL heeft als doel het bevorderen van belangstelling voor Israëlische kunst in al zijn verscheidenheid in Nederland. Om deze functie te vervullen heeft KUNSTENISRAËL contact met Israëlische kunstenaars enerzijds en belangstellende personen en instellingen in Nederland anderzijds.

Indien u zou overwegen financiële steun te geven aan een specifieke kunstenaar of project, dan kan deze steun via onze stichting lopen. KUNSTENISRAËL heeft een Culturele ANBI status. Onze stichting zal doorgaans een vergoeding van 5% van het gedoneerde bedrag inhouden voor de bijbehorende diensten van de verwerking van de donatie.