KUNSTENISRAËL steunt de presentatie van kunst, niet de productie ervan. Wij stellen geen financiële ondersteuning beschikbaar. Wel kunnen kunstenaars binnenkort in aanmerking komen voor zogenaamde ‘pitch-sessies’. Bij deze sessies koppelen we specifieke projecten aan potentiële financierders. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.