Sorteer de lijst door op een categorie te klikken.